Etický štandard

• Všetky informácie, ktoré uvediete vo formulári pred masážou považujem za dôverné.
• Všetky informácie, ktoré si ústne odovzdáme počas našich stretnutí považujem za dôverné.
• Všetky informácie, ktoré sú a budú premetom našej telefonickej či elektronickej komunikácie považujem za dôverné.
• Všetky činnosti vykonávané v masážnom salóne Pro Vitas sú v súlade s ochranou, obnovou a podporou zdravia bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú úroveň a povesť klienta.
• V prípade zistenia, že zdravotný stav klienta nepatrí do mojej kompetencie, odporučím návštevu odborníka/lekára. Masáž je prostriedok regenerácie a doplnok k odbornej liečbe.
• Poskytujem len tie služby, na ktoré mám kvalifikáciu a certifikát.
• Vyhradzujem si právo odmietnuť klienta, ktorý sa na masáž dostaví pod vplyvom alkoholu či iných omamných a psychotropných látok, správa sa agresívne alebo inak nevhodne.

• Poskytujem príjemné, pohodové prostredie pre relax a načerpanie nových síl.
• Poskytujem individuálny a komplexný prístup ku klientovi.
• Neustále vzdelávanie sa v oblasti je prirodzenosťou.
• Ponúkam férové služby za korektné ceny.
• Na mojich klientoch nešetrím = používam len kvalitné masážne prípravky bez konzervantov a GMO.
• Etický štandard je pre mňa absolútnou samozrejmosťou.

Späť na začiatok strany