Dornova Metoda Plus

Je to metóda, ktorá je pomenovaná podľa svojho zakladateľa D.Dorna. Je to manuálna terapia, ktorá sa používa pri bolestiach chrbtice a kĺbov a pri rôznych poruchách spojených s nesprávnym držaním tela. Pomocou tejto metódy sa posunuté kĺby a stavce jemným tlakom palca alebo celej ruky uvádzajú do správnej polohy. Nepoužívajú sa žiadne prudké a násilné pohyby, preto nedochádza k poškodeniu šliach, väzív alebo svalov. Základným predpokladom úspechu Dornovej metódy je aktívna spolupráca klienta pri ošetrovaní. 

KONTRAINDIKÁCIE:

 • Osteoporóza
 • Stavy po operácii chrbtice, endoprotézy, po úrazoch
 • Artróza 4.stupňa
 • Rakovina kostnej drene, kostí, ostatné druhy
 • Syndróm „Caudi“
 • Detská mozgová obrna
 • Roztrúsená skleróza
 • Borelióza
 • Akútne zápaly
 • Tehotenstvo
 • Užívanie myorelaxačných liečiv

Rezervujte si termín na túto masáž

Späť na začiatok strany